Juridisch Kennismanagement

October 31st, 2008

Keuzevak

De meeste juristen zijn zogenaamde “kenniswerkers”; bij de uitoefening van hun beroep speelt (juridische) kennis een grote rol. Voor de organisaties waarin zij werken is die kennis een belangrijk productiemiddel. Voor een advocatenkantoor geldt bijvoorbeeld dat de aanwezige kennis van het recht het kantoor een goede concurrentiepositie kan geven. Bij kennismanagement gaat het om het ontwikkelen, toepassen en beheren van deze kennis. Hoe zorgt een organisatie ervoor dat het de kennis in huis heeft, houdt en krijgt om optimaal te presteren en te concurreren?
In het vak Juridisch Kennismanagement wordt bestudeerd hoe organisaties hun juridische kennisinfrastructuur organiseren. Daarbij gaat het om zaken als kennis delen, kennisrepresentatie en -opslag, lerende organisaties, kennis vergaren en kennis ontwikkelen. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van informatie- en communicatietechnologie.
Naast een theoretisch deel dat in hoorcolleges zal worden toegelicht, moeten studenten in kleine groepjes werken aan een praktische opdracht waarbij uiteindelijk een kleine juridische kennismanagamentoplossing wordt gerealiseerd. Meer dan basis computervaardigheden (tekstverwerken en internetten) wordt niet vereist.

Entry Filed under: Education