Juridisch Loket

October 26th, 2005

Juridisch Loket
Het Leibniz Center for Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand in ‘s Hertogenbosch, namens de gezamenlijke Raden voor Rechtsbijstand, een vraagverheldering en kennismanagement-applicatie als onderdeel van een virtueel front-office voor het Juridisch Loket, waarin afhandeling van rechtsvragen zoveel mogelijk digitaal wordt ondersteund. Gebruikers zijn zowel de cliënten als de medewerkers van het Juridisch Loket. De informatie en ontsluiting ervan zal daarom zoveel mogelijk gebaseerd zijn op principes van hergebruik, zodat de ontwikkelde functionaliteit zowel voor de ondersteuning van het fysieke loket als voor de ondersteuning van het virtuele loket gebruikt kan worden.

Het gaat om de volgende functionaliteit:

  • Ondersteuning bij het helder krijgen van de hulpvraag van de cli�nt
  • Ondersteuning bij de juridische advisering aan de cli�nt

Belangrijke doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de kwaliteit en van toegankelijkheid tot de juridische advisering door regulering en ondersteuning van het bevragingsproces bij de intake. Bij gebruik van het virtuele Juridische Loket zullen gegevens over de voorliggende vragen worden gebruikt bij het opbouwen van de elektronische dossiervorming ten behoeve van andere vormen van cli�ntondersteuning.

Het project is onderdeel van de inrichting van de nieuwe organisatie het Juridisch Loket. De toegang tot het recht voor burgers zal door het ontwikkelen van het Juridische Loket verder verbeteren. De rechtshulpzoekende wordt laagdrempelige voorzieningen geboden terwijl de beschikbare juridische informatie en kennis wordt vergroot. Rechtzoekenden zullen door het Juridisch Loket beter en sneller geholpen kunnen worden. Een belangrijkste nevendoelstelling van het virtuele Juridische Loket is het terugbrengen van de uitvoeringskosten van gesubsidieerde rechtsbijstand bij het Juridisch Loket door het verminderen van het aantal noodzakelijke fysieke contacten met cli�nten.

Entry Filed under: Previous Projects

1 Comment

Trackback this post